NOVINKY

Co je nového v našem projektu a jak obohatit program dětí vaší školky? O tom jsou naše Novinky.

všechny novinky / co se událo / mohlo by vás zajímat / tipy na aktivity pro školky

To je cílem programu, který připravuje Ministerstvo zemědělství. Je to odvážný krok, radost dělá menším sedlákům a starost velkým agrokomplexům. A radost přinese nepochybně i české krajině. „Pokud zemědělci přestanou pěstovat monokultury na rozsáhlých, ničím nepřerušovaných polích, zlepšíme i schopnost krajiny zadržovat vodu,“ vysvětlil záměr ministr zemědělství Miroslav Toman.  A diverzifikace plodin je rovněž přínosem proti erozi půdy. 
Změna pravidel je jistá již od příštího roku, ale omezení monokultur na všech plochách od roku 2021 ještě čeká na souhlas vládního kabinetu. Každopádně je dobrá zpráva, že se i tady ledy pohnuly. Tak držme naší krajině palce!


Každý měsíc má svou poetiku, své svátky a rituály, a na mnohé jsme již zapomněli, což je škoda. Autorky knihy Tradinář, Monika Kindlová a Martina Boledovičová, dávají příležitost to napravit. Protože dobře vědí, že všichni rádi slaví, a nejen na Vánoce, ale po celý rok. Jejich kniha je inspirací a průvodcem rodinných rituálů a tradičních svátků, a pomocníkem jak je včas připomenout a dobře vysvětlit. Jednotlivé svátky připomíná v souvislostech a ukazuje, jak se promítají do současného života. Odkazuje na prapůvodní podstatu rodinného a společenského života, kdy se žilo ve spojení s přírodními cykly a ve větší pospolitosti. Vrací se tak ke kořenům a radosti z tvoření - hodnotám, které stojí za to předávat dětem.

Kniha, kterou vydalo nakladatelství Smartpress, je vhodná pro rodiče i prarodiče, pro školy i pro mateřské školky.

K dostání na www.smartpress.cz (s použitím našeho slevového kódu „zahony“ pro vás výhodněji) 


Voda je velké téma našich dní. Po loňské kampani Ministerstva zemědělství na zadržování dešťové vody, podpořené i dotacemi, se hledají další a komplexnější řešení vodního hospodaření.  Česká zemědělská univerzita se podílí dokonce na projektu „chytrá krajina“ se specialisty z Izraele, s cílem budování zavlažovacího systému, založeném na vodohospodářské síti s nejrůznějšími druhy nádrží, které dovolí vodu přečerpávat a používat zas a znova - neboť v České republice je potřeba vodu zadržet, ne ji nechat odtékat. Ale naše krajina již byla kdysi chytrá - bylo by tedy moudré se k ní navrátit. Historicky důležitým prvkem byly odedávna rybníky a z hydrologických map vyplývá, že Jižní Čechy plné rybníků odolávají suchu nejlépe, a ani povodně zde nebyly tak katastrofální. Obnova zaniklých rybníků je jedním z moudrých řešení, stejně tak jako návrat k osazování krajiny pestřejšími lesy, k menším rozlohám lánů polí a k remízkům, k zpomalování protékání vody krajinou meandry řek či ke zdravé šťavnaté půdě, bohaté na humus. Moudrými návraty můžeme učinit krajinu opět chytrou a svěží, i pro naše děti.


Kompostovací výzva, kterou spustila Kokoza, náš partner a významný propagátor pěstování a kompostování ve městě, napovídá, proč jsou slupky poklad. A připomíná, že třídíme skvěle papír nebo plasty, ale na biodpad zapomínáme – skoro půlka ho končí na skládkách. Přitom je to jediný druh odpadu, který může každý z nás recyklovat - stačí ho vytřídit zvlášť. Poslechněte si!